ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΚΟΥΤΣΟΜΑΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Βασικός στόχος του σχολείου μας είναι η φροντίδα όλων των μαθητών, ώστε κάθε μαθητής να καταφέρει να κατακτήσει τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια και να εξελιχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Για τον λόγο αυτό δίνεται προσοχή στις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε μαθητή ξεχωριστά, τόσο σε γνωστικό όσο σε κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο. Κεντρικός άξονας της φιλοσοφίας του σχολείου μας είναι η συναισθηματική ισορροπία των παιδιών, γι’ αυτό ενσκύπτουμε στους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους. Δίνουμε στα παιδιά χώρο και χρόνο για να νιώσουν ασφάλεια και να επεξεργαστούν τα ζητήματα τους αφορούν, έτσι ώστε να καταφέρουν να επιστρατεύσουν τις δυνάμεις τους και να τα διαχειριστούν αποτελεσματικά.

Επιθυμούμε να συμβάλουμε στη διαμόρφωση πολιτών μιας κοινωνίας στην οποία να υπάρχει σεβασμός και διάθεση συνδιαλλαγής. Αυτά τα στοιχεία καλλιεργούνται με τη δημιουργία κανόνων, τη συζήτηση και τη φροντίδα των μελών της ομάδας μέσα στο σχολείο, το οποίο λειτουργεί με στοργή, ενδιαφέρον και ζεστασιά, στα πρότυπα ενός οικογενειακού περιβάλλοντος.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ

Η ειδοποιός διαφορά του σχολείου μας έγκειται στον μικρό αριθμό παιδιών ανά τάξη αλλά και στα εξής χαρακτηριστικά του σχολείου:

Α) Ολιγομελή τμήματα : Σε κάθε τάξη ο μέγιστος αριθμός των μαθητών δεν ξεπερνά το 18. Έτσι κάθε παιδί έχει τον χρόνο και την προσοχή που χρειάζεται, στο πλαίσιο μίας εξατομικευμένης διδασκαλίας. Βασική μας πεποίθηση είναι ότι κάθε μαθητής έχει μία ξεχωριστή, αυτόνομη προσωπικότητα, η οποία χρειάζεται διαφορετική μεταχείριση. Για τον λόγο αυτό η διδασκαλία προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των παιδιών και εστιάζει στις ατομικές δυνατότητες του καθενός.

Β) Ασφάλεια στο προαύλιο: Ο συνολικός μικρός αριθμός μαθητών στο σχολείο δημιουργεί ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, που διευκολύνει την επίβλεψη και διασφαλίζει τη μέγιστη ασφάλεια των παιδιών. Έτσι ελαχιστοποιούνται τα ατυχήματα και διαφυλάσσεται η σωματική και ψυχοσυναισθηματική ακεραιότητά τους. Το αίσθημα ασφάλειας βοηθάει τα παιδιά τόσο στη μαθησιακή όσο και στην κοινωνική τους ανάπτυξη.

Γ) Επιπλέον Παροχές: Το σχολείο μας προσφέρει μία σειρά από επιπλέον παροχές, οι οποίες αναλύονται στο σχετικό πεδίο. Η διαφορά είναι ότι η επιλογή τους δε συνεπάγεται κάποια οικονομική επιβάρυνση, ενώ σε όσες από αυτές αναφέρεται ότι υπάρχει κόστος, είναι ιδιαίτερα χαμηλό.

Δ) Οικογενειακό Περιβάλλον: Πιστεύουμε ότι η συνεργασία σχολείου και οικογένειας είναι πολύ σημαντική για την πρόοδο των μαθητών, γι’αυτό και φροντίζουμε να επενδύουμε πραγματικό χρόνο σε αυτήν την σχέση. Ο μικρός αριθμός μαθητών επιτρέπει την άμεση και ειλικρινή επαφή μας αφενός με τους γονείς αφετέρου με τα παιδιά.

Ε) Ανταγωνιστικά Δίδακτρα: Όλα τα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται σε ένα λογικό κόστος διδάκτρων προσαρμοσμένο στα δεδομένα της εποχής.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το νεότευκτο κτίριό μας πληροί όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την ασφάλεια των μαθητών, την άνεση και τη λειτουργικότητα. Βρίσκεται σε ήσυχο και μη κεντρικό δρόμο της Αργυρούπολης, που συνδυάζει την οικειότητα και την ηρεμία της γειτονιάς με την εύκολη πρόσβαση από τα κοντινά προάστια.

Οι αίθουσες είναι φωτεινές, ευάερες, καλαίσθητες και άρτια εξοπλισμένες, ενώ στην αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτήτων τα παιδιά παρακολουθούν διδακτικά αντικείμενα, όπως μουσική, πληροφορική, πειράματα φυσικής κ.ά. Ο προαύλιος χώρος μας συνιστά ένα ελεγχόμενο περιβάλλον που διευκολύνει την επίβλεψη και εξασφαλίζει τη μέγιστη ασφάλεια των μαθητών.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Κινητήριος δύναμη που εξασφαλίζει το υψηλό και ποιοτικό εκπαιδευτικό επίπεδο του σχολείου μας, είναι οι εκπαιδευτικοί μας.

Οι εκπαιδευτικοί μας, η πλειοψηφία των οποίων είναι συνεργάτες του σχολείου μας πολλά χρόνια, μοιράζονται το όραμα και τη στοχοθεσία του σχολείου, εξασφαλίζοντας έτσι ένα περιβάλλον ενιαίων αρχών και αξιών για τους μαθητές. Επιπλέον, διαθέτουν απόλυτη επιστημονική επάρκεια σε σχέση με τα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα που καλούνται να υπηρετήσουν. Στη μεγάλη πλειοψηφία, είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Τίτλων και συνεχώς επιμορφώνονται μέσω σεμιναρίων και εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επενδύοντας με αυτόν τον τρόπο στην αξία της Δια Βίου Εκπαίδευσης. Κυρίως, όμως, οι δάσκαλοί μας είναι παιδαγωγοί με όλο το βάθος και το εύρος αυτής της πολυσήμαντης ιδιότητας, καθώς νοιάζονται για τις ανάγκες (μαθησιακές, ψυχικές, κοινωνικές) κάθε παιδιού ξεχωριστά.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το σχολείο μας, αν και εξαθέσιο, απασχολεί επτά δασκάλους. Η ύπαρξη του «δασκάλου-αναπληρωτή» είναι εύλογη, διότι με αυτόν τον τρόπο ισοσταθμίζονται απουσίες, ενημερώσεις και σεμινάρια εκπαιδευτικών. Σε πιθανή τέτοια περίπτωση, οι μαθητές παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματά τους, ακολουθώντας τη ροή του διδακτικού προγράμματος και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

H εγγραφή ενός νέου μαθητή είναι η αρχή μίας μακρόχρονης συνεργασίας, που προϋποθέτει την οικοδόμηση μίας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ οικογένειας και σχολείου. Για τον λόγο αυτό, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη γνωριμία και την εξοικείωση των γονιών και των μαθητών με το μελλοντικό τους σχολείο.

Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται καθόλη τη διάρκεια του έτους. Για την εγγραφή απαιτείται μικρή προκαταβολή, καθώς και προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΛΩΣΣΑ

Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας γίνεται με μεθοδικό και ευχάριστο τρόπο, ώστε οι μαθητές να γνωρίσουν, να αγαπήσουν και να μάθουν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους ορθά και αποτελεσματικά. Στο πλαίσιο αυτού του αντικειμένου, οι μαθητές εξασκούνται στη σωστή και εκφραστική ανάγνωση και την ορθογραφία, κατανοούν τη γραμματική και το συντακτικό και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους μέσα από την επαφή με ποικίλα κειμενικά είδη. Παράλληλα, διατυπώνουν τις απόψεις τους και επιχειρηματολογούν αφενός μέσα από προφορικές δραστηριότητες, όπως προφορική παρουσίαση εργασιών, αφήγηση βιωματικών εμπειριών, βιβλιοπαρουσίαση κ.λπ. αφετέρου μέσα από τη συστηματική διδασκαλία της παραγωγής του γραπτού λόγου που ξεκινά από τις μικρές τάξεις. Όλα τα παραπάνω υλοποιούνται με τη χρήση σχολικών εγχειριδίων, πλούσιου έντυπου υλικού, τεχνολογικών μέσων, γλωσσικών παιχνιδιών αλλά και τη συμμετοχή των παιδιών σε δράσεις φιλαναγνωσίας.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στα Μαθηματικά, στόχος μας είναι να εμφυσήσουμε στους μαθητές μας την αγάπη για αυτό το αντικείμενο. Καθημερινά οι μαθητές εξασκούν τη σκέψη και τη φαντασία τους μέσα από αριθμητικούς, γεωμετρικούς και οπτικούς γρίφους, αναπτύσσουν τη μαθηματική σκέψη μέσα από πρωτότυπες δραστηριότητες και ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας και αποκτούν ευχέρεια στην πραγματοποίηση νοερών υπολογισμών και αριθμητικών πράξεων. Επιπλέον, μέσω καθημερινών παραδειγμάτων, ανακαλύπτουν τη σπουδαιότητα και τη χρησιμότητα της μαθηματικής λογικής στη ζωή τους. Παράλληλα, καλλιεργούν την κριτική τους ικανότητα με την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων, ενώ συμμετέχουν και σε μαθηματικούς διαγωνισμούς.

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

(Ιστορία, Θρησκευτικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή)

Η μελέτη των ανθρωπιστικών επιστημών μάς ενδιαφέρει ιδιαίτερα, καθότι συμβάλλει στην πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Η διδασκαλία δεν έγκειται στην αποστήθιση γνώσεων, αλλά στηρίζεται στον διάλογο, με τρόπο που βοηθά τους μαθητές να καλλιεργήσουν την κριτική και συνδυαστική τους σκέψη. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, αξιοποιούμε τα οπτικοακουστικά μέσα και τις νέες τεχνολογίες, συνδυάζουμε την παραδοσιακή διδασκαλία με καινοτόμες δράσεις (projects, έρευνα, διαθεματικές προσεγγίσεις, θεατρικό παιχνίδι κ.ά.) και εργαζόμαστε τόσο ατομικά όσο και ομαδικά, ανάλογα με τον στόχο. Επιπρόσθετα, αξιοποιούμε τις εκπαιδευτικές επισκέψεις για τη βιωματική προσέγγιση της διδασκόμενης ύλης κάθε τάξης. Έτσι, πετυχαίνουμε οι μαθητές μας να αποκτούν επίγνωση της ιστορίας και των κοινωνικοπολιτικών αξιών του δικού μας και άλλων πολιτισμών και να οικοδομούν την ταυτότητα του σύγχρονου, κριτικά σκεπτόμενου, δημοκρατικού πολίτη.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

(Φυσική, Γεωγραφία, Μελέτη Περιβάλλοντος)

Οι βασικοί διδακτικοί στόχοι στα μαθήματα που σχετίζονται με τις Θετικές Επιστήμες είναι να κατανοήσουν οι μαθητές την επίδραση της επιστήμης στην καθημερινή ζωή και να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσιμες για τη μάθηση και εκτός σχολείου. Μέσα από μια πολυεπίπεδη προσέγγιση, οι μαθητές προβληματίζονται, γνωρίζουν την επιστημονική μέθοδο, εξοικειώνονται με επιστημονικούς όρους, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους και κατανοούν βασικές αρχές της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας και της Γεωγραφίας. Ειδικά στην Ε' και Στ΄ τάξη, διενεργούν πειράματα με τη χρήση καθημερινών υλικών καθώς και επιστημονικών οργάνων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Στο σχολείο μας, το μάθημα της Πληροφορικής έχει κύρια σημασία και διδάσκεται από την Α΄ δημοτικού. Στη διδασκαλία, εξειδικευμένος εκπαιδευτικός αξιοποιεί πλήθος εκπαιδευτικών εφαρμογών πολυμέσων και ζωγραφικής, με σκοπό το μάθημα να γίνεται ελκυστικό και δημιουργικό. Έως τη Στ΄ τάξη, οι μαθητές έχουν αποκτήσει τις βασικές δεξιότητες σε όλα τα ευρέως χρησιμοποιούμενα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου (Word), ηλεκτρονικών παρουσιάσεων (Powerpoint) και λογιστικών φύλλων (Excel). Επίσης, μυούνται στις βασικές αρχές του προγραμματισμού με παιγνιώδη τρόπο.

Στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης, η ύλη συγκεκριμένων μαθημάτων (π.χ. Ιστορία, Γεωγραφία κ.λπ.) αποτελεί έναυσμα για τον σχεδιασμό ηλεκτρονικών παρουσιάσεων, κειμένων, γραφημάτων κ.λπ.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Μουσική, Εικαστικά)

Μουσική

Η Μουσική αποτελεί κομμάτι του εκπαιδευτικού μας συστήματος από τα αρχαία χρόνια. Είναι ένα μάθημα που βοηθάει τα παιδιά να αποκτήσουν μία πρώτη επαφή με την τέχνη και να καλλιεργήσουν τη μουσική τους παιδεία, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τις προσωπικές τους δεξιότητες. Ξεκινάει από τις πρώτες τάξεις, μέσα από την απαγγελία τραγουδιών, τη δημιουργία αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων και τη συμμετοχή σε μουσικοκινητικά παιχνίδα. Στις δύο μεγαλύτερες τάξεις, Ε' και Στ', οι μαθητές προχωρούν στην εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου (φλογέρα, πιανίκα, μεταλλόφωνο) και έρχονται σε επαφή με τις νότες και τους ρυθμούς. Το μάθημα πραγματοποιείται με συνοδεία πιάνου από ειδικευμένο εκπαιδευτικό που καθοδηγεί τα παιδιά και οργανώνει μαζί τους σχολικές εορτές αλλά και ξεχωριστές μουσικές βραδιές.

*Υπάρχει επίσης η επιλογή ατομικών μαθημάτων πιάνου και κιθάρας, με μικρή οικονομική επιβάρυνση, κατά τη μεσημεριανή ζώνη του σχολείου.

Εικαστικά

Τα εικαστικά κατέχουν μία επίσης σημαντική θέση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καθώς αποτελούν βασικό κομμάτι της καλλιτεχνικής παιδείας. Πρόκειται για ένα μάθημα που στοχεύει στην ανάπτυξη λεπτών κινητικών δεξιοτήτων και συνδράμει στην αισθητική καλλιέργεια των παιδιών. Ταυτόχρονα πυροδοτεί την παιδική φαντασία και αναδεικνύει τις ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να εκφραστούν ελεύθερα, ο καθένας με τον δικό του, προσωπικό τρόπο.

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

Στη διάρκεια της Ευέλικτης Ζώνης, οι μαθητές εργάζονται πάνω σε ποικίλα projects που τους ενδιαφέρουν αντλώντας θέματα από τις επιστήμες και από την επικαιρότητα. Έχουν έτσι την ευκαιρία να ερευνήσουν σε βιβλία, σε εγκυκλοπαίδειες, στον Τύπο και στο Διαδίκτυο, να συνθέσουν και να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά. Οι εργασίες συνήθως καταλήγουν σε κάποιο συγκεκριμένο έργο, όπως μια διάλεξη, μια γραπτή παρουσίαση ή κάποια κατασκευή.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Οι εκπαιδευτικοί, με τις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούν, ενδιαφέρονται να μαθαίνει ο μαθητής πώς να μαθαίνει και να λαμβάνει πολύπλευρα ερεθίσματα.

Μας ενδιαφέρει η εισαγωγή της νέας γνώσης να γίνεται με ελκυστικό τρόπο. Γι’ αυτό στηριζόμαστε στο προσωπικό υλικό των παιδιών και συζητάμε σε σχέση με αυτό. Επίσης αξιοποιούμε σύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό που συμβάλλει στο έναυσμα ενδιαφέροντος των μαθητών. Συχνά εργαζόμαστε σύμφωνα με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο μαθησιακό αποτέλεσμα. Άλλες φορές εφαρμόζουμε εξατομικευμένη διδασκαλία, ώστε να αφομοιωθεί το αντικείμενο διδασκαλίας πλήρως και να ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση των μαθητών.

Κύριο μέλημά μας σε καθεμία μέθοδο αποτελεί η εξασφάλιση της ισορροπίας ανάμεσα στην κατάκτηση της γνώσης και τη συναισθηματική πληρότητα των παιδιών μας.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ο αθλητισμός είναι αναπόσπαστο μέρος της σωστής ανάπτυξης ενός παιδιού, αλλά και της ψυχικής του ευεξίας. Η σωματική άσκηση υποστηρίζει το μυοσκελετικό σύστημα των παιδιών και ταυτόχρονα βοηθάει στην ανάπτυξη των φυσικών και κινητικών τους δεξιοτήτων. Πέραν τούτου, η άθληση συμβάλλει και στην πνευματική υγεία, εφόσον βοηθάει τους μαθητές να κατανοήσουν τη σημασία των κανόνων και της ομαδικότητας, μέσα από δραστηριότητες που τα εμψυχώνουν και τα ψυχαγωγούν. Ακόμη, έρχονται σε επαφή με διαφορετικές αθλητικές δραστηριότητες, που τους δίνουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τις κλίσεις και τις προτιμήσεις τους, ενώ τους ενθαρρύνει να εντάξουν στη ζωή τους την άσκηση. Το μάθημα πραγματοποιείται από ειδικευμένο δάσκαλο Φυσικής Αγωγής και διαμορφώνεται κατάλληλα, ώστε να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες κάθε ηλικίας.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο πολιτισμός δεν καλλιεργείται μόνο μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια. Αντίθετα, προϋποθέτει ένα πλαίσιο, μέσα στο οποίο τα παιδιά συμμετέχουν, μαθαίνουν και ψυχαγωγούνται. Γι΄αυτό από τις πρώτες τάξεις, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με μουσικά όργανα και συμμετέχουν σε μουσικοκινητικά παιχνίδια. Στις δύο μεγαλύτερες τάξεις οι μαθητές μαθαίνουν να παίζουν μελωδίες με μουσικό όργανο (φλογέρα, πιανίκα, μεταλλόφωνο). Ακόμη, παρέχεται η δυνατότητα εξατομικευμένης εκμάθησης πιάνου και κιθάρας.

Επιπλέον, μέσω της εικαστικής αγωγής και της δραματοποιημένης τέχνης, που κατέχουν εξίσουν σημαντική θέση στο διδακτικό μας πρόγραμμα, ενισχύεται η αισθητική καλλιέργεια των παιδιών και η ενσυναίσθηση. Μια ακόμα σημαντική πτυχή της σχολικής μας πραγματικότητας είναι οι σχολικές γιορτές, κατά τις οποίες δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να γίνουν «κοινωνοί» του πολιτισμού μας. Συχνά διοργανώνονται παρουσιάσεις παιδικών βιβλίων από τους ίδιους τους συγγραφείς στον χώρο του σχολείου αλλά και διαδραστικά δρώμενα αφιερωμένα σε βιβλία. Έτσι ενδυναμώνεται η φιλαναγνωσία.

Η αγάπη όμως για τον πολιτισμό επεκτείνεται και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, καθώς κάθε μήνα οργανώνονται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικά μνημεία, εκπαιδευτικούς χώρους και παιδικές θεατρικές παραστάσεις. Όλες οι εκδρομές μας έχουν σαφές παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό ενδιαφέρον.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Οι ξένες γλώσσες είναι η γέφυρα που μας συνδέει με την ευρωπαϊκή αλλά και την παγκόσμια πραγματικότητα. Αποτελούν απαραίτητη γνώση για τα παιδιά, αφού ανοίγουν τον δρόμο για την επαφή με άλλους πολιτισμούς και δίνουν μελλοντικές προοπτικές ακόμα και για εκπαιδευτικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς. Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε ότι οι σωστές βάσεις στις ξένες γλώσσες είναι πολύ σημαντικές και φροντίζουμε να προσφέρουμε στους μαθητές μας τη δυνατότητα εκμάθησής τους.

Αγγλικά

Τα Αγγλικά αποτελούν μία παγκόσμια γλώσσα, που διευκολύνει την επικοινωνία ανάμεσα στους λαούς. Ως εκ τούτου, με σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με την Αγγλική Γλώσσα από νωρίς, η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσα ξεκινά από την Α' Δημοτικού, με δύο ώρες κάθε εβδομάδα. Οι ώρες διδασκαλίας αυξάνονται σε 3 στην Β' τάξη, ενώ από την Γ΄ και για τις επόμενες τάξεις γίνονται 4.Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση και την παραγωγή τόσο του προφορικού όσο και του γραπτού λόγου, καθώς και στην καλλιέργεια μίας θετικής σχέσης με τη δεύτερη γλώσσα. Ακόμη δίνεται η επιλογή στα παιδιά που το επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (PALSO).

Γερμανικά - Γαλλικά

Από τη Δ' Δημοτικού οι μαθητές μας επιλέγουν και μία δεύτερη ξένη γλώσσα, τα Γαλλικά ή τα Γερμανικά, τα οποία παρακολουθούν δύο ώρες την εβδομάδα. Και οι δύο αυτές γλώσσες είναι εξίσου σημαντικές και έχουν ευρεία χρήση, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνουν και τη μετέπειτα εκμάθηση οποιασδήποτε άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας. Στόχος του μαθήματος είναι τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με διάφορες ξένες γλώσσες και να διευρύνουν έτσι τις γνώσεις και τους ορίζοντές τους. Όπως και στα Αγγλικά, έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση έγκυρων διπλωμάτων στη γλώσσα επιλογής τους.

* Με πολύ μικρή οικονομική επιβάρυνση υπάρχει η δυνατότητα επιπλέον ατομικών ωρών σε όλες τις ξένες γλώσσες με στόχο την καλύτερη εμπέδωση κι αφομοίωση της ύλης.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΜΕΛΕΤΗ

Καθημερινά, μετά τη λήξη του βασικού σχολικού προγράμματος, παρέχεται από το σχολείο μας δυνατότητα μεσημεριανής μελέτης. Ένας ειδικευμένος επιτηρητής-δάσκαλος ανά τάξη βοηθάει τα παιδιά να ολοκληρώσουν τα μαθήματά τους πριν την ώρα επιστροφής στο σπίτι. Σκοπός είναι οι μαθητές να λύσουν τις απορίες τους και να κατανοήσουν καλύτερα το μάθημα της ημέρας, ενώ ταυτόχρονα να μάθουν πώς να μελετούν αυτόνομα. Κέρδος των μαθητών είναι η απελευθέρωση του απογευματινού τους χρόνου και η απαλλαγή από το άγχος της ολοκλήρωσης των εργασιών. Η μεσημεριανή μελέτη πραγματοποιείται χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Παρέχουμε ενισχυτική διδασκαλία, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, σε όσα παιδιά δυσκολεύονται στην αφομοίωση της ύλης. Οι επιπλέον ώρες διδασκαλίας γίνονται εξατομικευμένα από τον δάσκαλο της τάξης.

Στόχος των ενισχυτικών μαθημάτων είναι η περαιτέρω επανάληψη της τρέχουσας ύλης, σε συνδυασμό με τις εργασίες που ο μαθητής παρακολουθεί τόσο στο πρωινό τμήμα όσο και κατά τη διάρκεια της μεσημεριανής μελέτης. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται πρωτίστως η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του μαθητή αλλά και η εμπέδωση των μαθημάτων.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Το σχολείο μας, στο πλαίσιο ενίσχυσης των μαθητών της Στ’ τάξης με ορίζοντα το Γυμνάσιο, προσφέρει τμήμα ανάλογης προετοιμασίας. Σκοπός του είναι η εμπέδωση και η επέκταση των μαθημάτων της Γλώσσας και των Μαθηματικών καθώς και η εξοικείωση με μαθήματα του Γυμνασίου (όπως Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας). Συγκεκριμένα, οι διδασκαλίες εστιάζουν στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου και τη συμπλήρωση των -ήδη υπαρχουσών- μαθηματικών γνώσεων. Επίσης, η προετοιμασία αφορά και τη μεθοδολογία των ασκήσεων και της διδασκαλίας ορισμένων μαθημάτων του Γυμνασίου.

Η συμμετοχή των παιδιών και σε αυτή την δραστηριότητα είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η μεταφορά των μαθητών γίνεται με ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία. Η παραλαβή και επιστροφή των παιδιών γίνεται από το σπίτι τους και όχι από κεντρικό δρόμο με την παρουσία συνοδού και σύμφωνα με όλους τους κανόνες ασφαλείας.

Όσον αφορά τη σίτιση, καθημερινά παρέχεται πλήρες γεύμα στους μαθητές μας. Οι γονείς ενημερώνονται για το διαιτολόγιο που επιμελείται η γιατρός και η μαγείρισσα του σχολείου. Το διαιτολόγιο περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών διατροφής γι' αυτές τις ηλικίες με προσεγμένες πρώτες ύλες.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Στο χώρο του σχολείου μας δύο φορές την εβδομάδα βρίσκεται παιδοψυχολόγος η οποία φροντίζει για την ψυχική και συναισθηματική υγεία των παιδιών. Ο ρόλος της είναι η παρατήρηση και η αξιολόγηση των περιστάσεων, με στόχο τη συμβουλευτική παρέμβαση προς τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Επίσης έχει την δυνατότητα να παραπέμξει την οικογένεια σε αρμόδιους δημόσιους φορείς, σε περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο. Η παρουσία σχολικού ψυχολόγου έχει προληπτικό χαρακτήρα, όχι θεραπευτικό, και εξυπηρετεί την ολοκληρωμένη υποστήριξη που επιθυμεί το σχολείο μας να προσφέρει.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΦΥΛΑΞΗ – SUMMER CAMP

Το σχολείο παραμένει κλειστό μόνο κατά τις επίσημες αργίες. 'Ολες τις υπόλοιπες μέρες των σχολικών αργιών προσφέρεται η δυνατότητα παραμονής των παιδιών στο σχολείο, όπου απασχολούνται δημιουργικά με την καθοδήγηση και επίβλεψη εκπαιδευτικών.

Μετά τη λήξη του σχολικού έτους λειτουργεί «Summer camp», διάρκειας πέντε εβδομάδων. Οργανώνεται από εξειδικευμένους γυμναστές και λαμβάνουν χώρα πλήθος αθλημάτων, εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος. Το κόστος του είναι το πλέον ανταγωνιστικό της αγοράς.

Σχετικά με το Ελληνικό...

Το Ελληνικό είναι δημοτική ενότητα του Δήμου Αργυρούπολης - Ελληνικού στο Νότιο Τομέα της Περιφέρειας Αττικής. Είναι συνολικής έκτασης 7,5 τετ. χλμ. εκ των οποίων τα 5,5 ανήκαν στο παλαιό Διεθνές Αεροδρόμιο Ελληνικού.

Αποτελείται από την περιοχή των Σουρμένων, του Άνω Ελληνικού, του Κάτω Ελληνικού (Άγιος Κοσμάς) και την συνοικία της Αγίας Παρασκευής. Η Λεωφόρος Βουλιαγμένης και οι εγκαταστάσεις των δύο αεροδρομίων καθώς και ο χώρος των βάσεων χωρίζουν το Δήμο Ελληνικού στις τέσσερις συνοικίες.

Το Ελληνικό συνορεύει με τον Άλιμο στα βόρεια, με την Αργυρούπολη στα δυτικά και με την Γλυφάδα στα νότια. Στα νότια, στην περιοχή του Αγίου Κοσμά διασχίζεται παραλιακά από την Λεωφόρο Ποσειδώνος.

ΠΗΓΗ: Wikipedia - ΕΛΛΗΝΙΚΟ.

All Rights Reserved Created by NETMEDIA © Copyright ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | SITEMAP