ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά)
Περιοχές που εξυπηρετούμε: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΛΙΜΟΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΓΛΥΦΑΔΑ

Οι ξένες γλώσσες είναι η γέφυρα που μας συνδέει με την ευρωπαϊκή αλλά και την παγκόσμια πραγματικότητα. Αποτελούν απαραίτητη γνώση για τα παιδιά, αφού ανοίγουν τον δρόμο για την επαφή με άλλους πολιτισμούς και δίνουν μελλοντικές προοπτικές ακόμα και για εκπαιδευτικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς. Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε ότι οι σωστές βάσεις στις ξένες γλώσσες είναι πολύ σημαντικές και φροντίζουμε να προσφέρουμε στους μαθητές μας τη δυνατότητα εκμάθησής τους.

Αγγλικά

Τα Αγγλικά αποτελούν μία παγκόσμια γλώσσα, που διευκολύνει την επικοινωνία ανάμεσα στους λαούς. Ως εκ τούτου, με σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με την Αγγλική Γλώσσα από νωρίς, η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσα ξεκινά από την Α' Δημοτικού, με δύο ώρες κάθε εβδομάδα. Οι ώρες διδασκαλίας αυξάνονται σε 3 στην Β' τάξη, ενώ από την Γ΄ και για τις επόμενες τάξεις γίνονται 4.Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση και την παραγωγή τόσο του προφορικού όσο και του γραπτού λόγου, καθώς και στην καλλιέργεια μίας θετικής σχέσης με τη δεύτερη γλώσσα. Ακόμη δίνεται η επιλογή στα παιδιά που το επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (PALSO).

Γερμανικά - Γαλλικά

Από τη Δ' Δημοτικού οι μαθητές μας επιλέγουν και μία δεύτερη ξένη γλώσσα, τα Γαλλικά ή τα Γερμανικά, τα οποία παρακολουθούν δύο ώρες την εβδομάδα. Και οι δύο αυτές γλώσσες είναι εξίσου σημαντικές και έχουν ευρεία χρήση, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνουν και τη μετέπειτα εκμάθηση οποιασδήποτε άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας. Στόχος του μαθήματος είναι τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με διάφορες ξένες γλώσσες και να διευρύνουν έτσι τις γνώσεις και τους ορίζοντές τους. Όπως και στα Αγγλικά, έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση έγκυρων διπλωμάτων στη γλώσσα επιλογής τους.

* Με πολύ μικρή οικονομική επιβάρυνση υπάρχει η δυνατότητα επιπλέον ατομικών ωρών σε όλες τις ξένες γλώσσες με στόχο την καλύτερη εμπέδωση κι αφομοίωση της ύλης.