ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Περιοχές που εξυπηρετούμε: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΛΙΜΟΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΓΛΥΦΑΔΑ

Παρέχουμε ενισχυτική διδασκαλία, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, σε όσα παιδιά δυσκολεύονται στην αφομοίωση της ύλης. Οι επιπλέον ώρες διδασκαλίας γίνονται εξατομικευμένα από τον δάσκαλο της τάξης.

Στόχος των ενισχυτικών μαθημάτων είναι η περαιτέρω επανάληψη της τρέχουσας ύλης, σε συνδυασμό με τις εργασίες που ο μαθητής παρακολουθεί τόσο στο πρωινό τμήμα όσο και κατά τη διάρκεια της μεσημεριανής μελέτης. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται πρωτίστως η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του μαθητή αλλά και η εμπέδωση των μαθημάτων.