ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Περιοχές που εξυπηρετούμε: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΛΙΜΟΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΓΛΥΦΑΔΑ

Κινητήριος δύναμη που εξασφαλίζει το υψηλό και ποιοτικό εκπαιδευτικό επίπεδο του σχολείου μας, είναι οι εκπαιδευτικοί μας.

Οι εκπαιδευτικοί μας, η πλειοψηφία των οποίων είναι συνεργάτες του σχολείου μας πολλά χρόνια, μοιράζονται το όραμα και τη στοχοθεσία του σχολείου, εξασφαλίζοντας έτσι ένα περιβάλλον ενιαίων αρχών και αξιών για τους μαθητές. Επιπλέον, διαθέτουν απόλυτη επιστημονική επάρκεια σε σχέση με τα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα που καλούνται να υπηρετήσουν. Στη μεγάλη πλειοψηφία, είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Τίτλων και συνεχώς επιμορφώνονται μέσω σεμιναρίων και εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επενδύοντας με αυτόν τον τρόπο στην αξία της Δια Βίου Εκπαίδευσης. Κυρίως, όμως, οι δάσκαλοί μας είναι παιδαγωγοί με όλο το βάθος και το εύρος αυτής της πολυσήμαντης ιδιότητας, καθώς νοιάζονται για τις ανάγκες (μαθησιακές, ψυχικές, κοινωνικές) κάθε παιδιού ξεχωριστά.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το σχολείο μας, αν και εξαθέσιο, απασχολεί επτά δασκάλους. Η ύπαρξη του «δασκάλου-αναπληρωτή» είναι εύλογη, διότι με αυτόν τον τρόπο ισοσταθμίζονται απουσίες, ενημερώσεις και σεμινάρια εκπαιδευτικών. Σε πιθανή τέτοια περίπτωση, οι μαθητές παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματά τους, ακολουθώντας τη ροή του διδακτικού προγράμματος και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού.