ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ
Περιοχές που εξυπηρετούμε: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΛΙΜΟΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΓΛΥΦΑΔΑ

Η ειδοποιός διαφορά του σχολείου μας έγκειται στον μικρό αριθμό παιδιών ανά τάξη αλλά και στα εξής χαρακτηριστικά του σχολείου:

Α) Ολιγομελή τμήματα : Σε κάθε τάξη ο μέγιστος αριθμός των μαθητών δεν ξεπερνά το 18. Έτσι κάθε παιδί έχει τον χρόνο και την προσοχή που χρειάζεται, στο πλαίσιο μίας εξατομικευμένης διδασκαλίας. Βασική μας πεποίθηση είναι ότι κάθε μαθητής έχει μία ξεχωριστή, αυτόνομη προσωπικότητα, η οποία χρειάζεται διαφορετική μεταχείριση. Για τον λόγο αυτό η διδασκαλία προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των παιδιών και εστιάζει στις ατομικές δυνατότητες του καθενός.

Β) Ασφάλεια στο προαύλιο: Ο συνολικός μικρός αριθμός μαθητών στο σχολείο δημιουργεί ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, που διευκολύνει την επίβλεψη και διασφαλίζει τη μέγιστη ασφάλεια των παιδιών. Έτσι ελαχιστοποιούνται τα ατυχήματα και διαφυλάσσεται η σωματική και ψυχοσυναισθηματική ακεραιότητά τους. Το αίσθημα ασφάλειας βοηθάει τα παιδιά τόσο στη μαθησιακή όσο και στην κοινωνική τους ανάπτυξη.

Γ) Επιπλέον Παροχές: Το σχολείο μας προσφέρει μία σειρά από επιπλέον παροχές, οι οποίες αναλύονται στο σχετικό πεδίο. Η διαφορά είναι ότι η επιλογή τους δε συνεπάγεται κάποια οικονομική επιβάρυνση, ενώ σε όσες από αυτές αναφέρεται ότι υπάρχει κόστος, είναι ιδιαίτερα χαμηλό.

Δ) Οικογενειακό Περιβάλλον: Πιστεύουμε ότι η συνεργασία σχολείου και οικογένειας είναι πολύ σημαντική για την πρόοδο των μαθητών, γι’αυτό και φροντίζουμε να επενδύουμε πραγματικό χρόνο σε αυτήν την σχέση. Ο μικρός αριθμός μαθητών επιτρέπει την άμεση και ειλικρινή επαφή μας αφενός με τους γονείς αφετέρου με τα παιδιά.

Ε) Ανταγωνιστικά Δίδακτρα: Όλα τα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται σε ένα λογικό κόστος διδάκτρων προσαρμοσμένο στα δεδομένα της εποχής.