ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Περιοχές που εξυπηρετούμε: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΛΙΜΟΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΓΛΥΦΑΔΑ

Ο αθλητισμός είναι αναπόσπαστο μέρος της σωστής ανάπτυξης ενός παιδιού, αλλά και της ψυχικής του ευεξίας. Η σωματική άσκηση υποστηρίζει το μυοσκελετικό σύστημα των παιδιών και ταυτόχρονα βοηθάει στην ανάπτυξη των φυσικών και κινητικών τους δεξιοτήτων. Πέραν τούτου, η άθληση συμβάλλει και στην πνευματική υγεία, εφόσον βοηθάει τους μαθητές να κατανοήσουν τη σημασία των κανόνων και της ομαδικότητας, μέσα από δραστηριότητες που τα εμψυχώνουν και τα ψυχαγωγούν. Ακόμη, έρχονται σε επαφή με διαφορετικές αθλητικές δραστηριότητες, που τους δίνουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τις κλίσεις και τις προτιμήσεις τους, ενώ τους ενθαρρύνει να εντάξουν στη ζωή τους την άσκηση. Το μάθημα πραγματοποιείται από ειδικευμένο δάσκαλο Φυσικής Αγωγής και διαμορφώνεται κατάλληλα, ώστε να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες κάθε ηλικίας.

Επιπρόσθετες αθλητικές παροχές, με μικρή οικονομική επιβάρυνση, είναι:

α) κολύμβηση
β) ποδόσφαιρο
γ) ρυθμική
δ) Tae-kwon-do

Οι δραστηριότητες αυτές είναι οργανωμένες έτσι ώστε να μην συμπίπτουν χρονικά μεταξύ τους.